CASA   ÎNVĂŢĂTORILOR   GĂLĂŢENI

AGIRo a înţeles şi înţelege prin „învăţător
cel care învaţă copiii”.
 
Membrii fondatori:
 
   1)   LUPU- NEICU   STAN
  2)   LUPU – NEICU    MARIOARA
  3)   POPOV     MARICICA
  4)  BURUIANĂ    LENUŢA
  5)  LUNGEANU    GHERGHINA
  6)  GRIGORICĂ    STĂNUŢA
  7)  NOUR    MARIA
  8)  TELINOIU   MARIETA
  9)   LAZĂR     MARICEL   NICOLAE
10)  TOFAN    VIRGINIA
11)  BORAN    MAGDA
12)  RĂDOI    OVIDIU
13)  NEGRU    ION
 
 

   FIŞĂ   DE   ÎNSCRIERE

STATUTUL   ASOCIAŢIEI

ACTUL   CONSTITUTIV

Din Statutul Asociaţiei Generală a Învăţătorilor din România
( AGIRo ):
  • ART. 2.    Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România este persoana juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005, ai cărei membri fondatori sunt 13 asociaţii învăţătoreşti judeţene şi 40 învăţători din celelalte judeţe.
  • ART. 3.    Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România este persoana juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 55566 din 14 09 2007 eliberată de către Ministerul Justiţiei.
  • ART. 4.     Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România este o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public, continuatoare a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România cu statut autentificat de Tribunalul Ilfov cu nr 12686/1927 prin sentinţa nr 39/30 iunie 1927 (de atunci Ziua Învăţătorului) secţia 1-a civilo-corecţională şi înscrisă în registrul persoanelor juridice nr 354/1927; cu statut modificat la 10 iulie 1928 prin sentinţa nr 33 a tribunalului Ilfov din 16 mai 1929, cu modificări în satatut la 6 şi 7 decembrie 1929 admise prin procesul verbal nr 16184-1930 al Tribunalului Ilfov-Notariat; cu modificări în statut la 9 septembrie 1934 la Iaşi admise prin sentinţa nr 25 din 22 februarie 1935 Tribunalul Ilfov Secţia 1 civilo-corecţională publicată în monitorul oficial nr 20 din 23 martie 1935; cu ultima modificare de statut operată la Congresul din Constanţa din 5 septembrie 1938 şi autentificată la Tribunalul Ilfov prin decizia 12396/1939; cu activitatea abuziv întreruptă în 1945 şi reactivată prin hotărârea Congresului Naţional al Învăţătorilor/ Institutorilor din România şi a Învăţătorilor/Institutorilor Români de peste Hotare de la Arad din 28-29 octombrie 2006.
  • ART. 6.        Asociaţia poate deschide filiale şi sucursale şi în alte judeţe sau localitati din ţară sau strainătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

( AGIRo funcţionează ca o federaţie având în jumătate din judeţele României asociaţii judeţene ale învăţătorilor care sunt membre AGIRo (13 membre fondatoare, celelalte aderând ulterior), iar în cealaltă jumătate a judeţelor sucursale judeţene ale AGIRo.

Din octombrie 2010 s-a înregistrat la Ministerul Justiţiei din Chişinău Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România – filiala R. Moldova. Mai sunt sucursale în alte  6 state în care există comunităţi româneşti. ( AdeverinţaNr: 367 / 08. 08 2012)

  • ART. 7.       Membrii Asociatiei Generale a Învăţătorilor din România se asociază în scopul cultivării spiritului de solidaritate, al ridicării prestigiului şcolii şi al cadrelor didactice, al recuperării tradiţiei asociative învăţătoreşti începută la 1869 şi a patrimoniului.

          AGIRo este luată în evidenţa MECT cu nr 217/ 23 07 2008 în conformitate cu Legea 246/2005, OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, OG 129/2000 privind organizarea activităţilor de formare profesională, Legea 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică. În 27 01 2011 AGIRo a semnat cu MECTS Protocolul de colaborare prin care i se recunoaşte rolul consultativ pe lângă minister în proiectarea, fundamentarea şi aplicarea strategiilor naţionale în domeniul educaţiei în conformitate cu art. 14 alin. (1) din Legea nr 1/2011. ( AdeverinţaNr: 367 / 08. 08 2012)

 

Din  Statutul Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Galaţi
  • ART. 1. (1) Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Galaţi este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare și potrivit prezentului statut.
  • Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Galaţi  este membră a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo).
  • ART. 2. Asociaţia este persoană juridică română, de drept privat și va avea denumirea  de  Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Galaţi, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu nr. 82214 din 05.03.2010 eliberată de către Ministerul Justiției.
  • Asociația este continuatoarea Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Galaţi, desfiinţată în 1945.
  • ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR DIN JUDEŢUL GALAŢI a activat ca SUCURSALĂ AGIRo din  2007 până în iunie 2010, când şi-a dobândit personalitate juridică.